Dovolená od nás   |   Cestovní pojištění   |   Kontakt   |   Last Minute tisk
DESTINACE
OKRUŽNÍ PLAVBY
POZNÁVACÍ OKRUHY
SPECIÁLNÍ NABÍDKA


První nalodění
1. Doprava do přístavu
Do přístavu se dostanete letecky, vlakem, busem nebo osobním vozem. Zástupce lodní společnosti Vás může dopravit z letiště nebo nádraží do přístavu v den odplutí lodi. Pokud využijete den před vyplutím ubytování v přístavu, dopravíte se do přístavu místní dopravou nebo taxislužbou. V přístavu můžete také využít hlídané parkoviště lodní společnosti (zpoplatněné).

2. Zavazadla
Pokud je součástí služeb, že Vás zástupce lodní společnosti vyzvedne na letišti nebo na nádraží, postará se o Vaše zavazadla a dopraví je až do kajuty. Pokud přijedete autem, u parkoviště Vám bude též nabídnut svoz zavazadel do lodi.

3. Terminál lodní společnosti
V terminálu lodní společnosti se prokážete lodním lístkem a osobním průkazem (nejlépe pasem), projdete bezpečnostní kontrolou, kde budete Vy i Vaše osobní zavazadla kontrolována. Postup je podobný jako při odbavení na letišti.

4. Vlastní vstup do lodi
Halou projdete až před vlastní vstup do lodi, kde na Vás bude čekat lodní fotograf, který pro Vás pořídí vzpomínkovou fotografii – slavnostní vstup na loď. Fotografii si můžete zakoupit ve foto galerii, kde bude vystavena.

5. Atrium lodi
Zástupcem lodní společnosti budete uvedeny do atria lodi, kde Vám předají magnetickou nebo čipovou kartičku od kajuty. Do kajuty budete uvedeni kabinovým stewardem a Vaše zavazadlo na Vás bude již čekat.

6. Vybavení kajuty
Po uložení osobních věcí, zkontrolujte vybavení kajuty (lodním telefonem upozorněte kabinového stewarda o případných nedostatcích). Seznamte se s lodním telefonním seznamem a ovládáním interaktivní TV.

7. Základní orientace na lodi
Prohlédněte si loď před vyplutím, abyste získali základní orientaci na lodi a zajděte na horní palubu si vychutnat magický okamžik zvednutí kotvy a mizející obrysy pevniny.

8. Povinné bezpečnostní školení

Do 24 hodin po vyplutí musíte absolvovat povinné bezpečností školení. Nejčastěji se nácvik nouzového režimu pořádá do 2 hodin po vyplutí lodě z přístavu. V kabině naleznete záchranné vesty, které si oblékněte a vyjděte na určenou palubu, kde proběhne krátký zácvik. O detailech nácviku budete informováni lodním rozhlasem.

 
 
Destinace v oblasti


Apropos
(c) 2024   Webdesign InternetPro Factory