Dovolená od nás   |   Cestovní pojištění   |   Kontakt   |   Last Minute tisk
DESTINACE
OKRUŽNÍ PLAVBY
POZNÁVACÍ OKRUHY
SPECIÁLNÍ NABÍDKA


Vítejte na palubě!

Nalodění
Všichni cestující se musí dostavit na loď nejméně 1 hodinu před jejím vyplutím. Před vstupem na palubu lodi projdou cestující  terminálem (stejně jako při odbavní letadla), kde probíhá registrace, kontrola dokladů a předání tzv. Access Card, která slouží jako klíč ke kajutě a zároveň jako platební karta na lodi. Komunikačním jazykem je angličtina.

Bezpečnost

Na bezpečnost cestujících je kladen vysoký důraz. První den plavby se pasažéři soustředí na palubě lodi, kde jsou seznámeni se základy bezpečnosti a zacházením se záchrannými vestami. V každé kajutě se nacházejí záchranné vesty. Všechny kajuty a společné prostory jsou vybaveny detektory kouře. Cesty k únikovým východům jsou neustále osvětleny. Všechny dveře jsou protipožární a jsou kontrolovány z navigačního můstku.

Platby na palubě lodi

Veškeré placené služby na lodi je možné platit pomocí speciálního kreditního programu (Access Card). Při vstupu na palubu vyplní pasažér formulář, kde si zvolí způsob úhrady služeb. K platbě je možné použít platební kartu (VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DISCOVERY) nebo cestovní šeky. Jestliže si pasažér bude přát platit hotově, složí předem určený obnos jako depozit.  Před ukončení plavby obdrží pasažér do kajuty podrobnou fakturu za čerpané služby. Fakturu vyrovná v palubní recepci před opuštěním lodi. Na lodích je k dispozici bankomat. Používaná měna je americký dolar - USD.

Zařízení pro zdravotně postižené

Většina prostorů na lodi je zařízena pro zdravotně postižené osoby. Rovněž na každé lodi jsou bezbariérové kajuty.

Lékařská služba

Na palubě lodi je lékař, který má k dispozici veškeré potřebné léky a zařízení ambulance pro běžné lékařské zákroky. V případě potřeby lékařské péče kontaktuje pasažér recepci, které mu sjedná návštěvu lékaře. Těhotné ženy mohou cestovat pouze před 24. týdnem těhotenství. Vstup domácích zvířat je na palubu zakázán, výjimkou jsou pouze psi pro zrakově postižené osoby.

Hygiena

Na palubě každé lodi je kladen velký důraz na hygienu. Na toaletách a u vstupů do restaurací jsou k dispozici speciální desinfekční náplně pro ošetření rukou. Potraviny a nápoje určené ke konzumaci na lodi procházejí nejpřísnějšími hygienickými kontrolami. Je nepřípustné si na loď brát své potraviny a nápoje.

Restaurace

Na každé lodi se nachází nejméně osm restaurací. Ve vybraných restauracích je konzumace s příplatkem (10 – 25 USD). Všechny restaurace jsou nekuřácké a nabízejí i speciální jídla, například nízkokalorická, vegetariánská, bez cholesterolu apod.

Alkohol

Alkoholické nápoje si mohou objednávat pouze pasažéři starší 21 let (jako v USA). Na palubu lodi je zakázáno přinášet vlastní alkohol. Nakoupený alkohol mimo loď - například na výletech, se musí odevzdat na recepci a poslední den plavby je vrácen.

Spropitné

Na palubách většiny lodí se hradí tzv. Service Charge, což je fixní poplatek 8-10 USD na osobu a den, který je automaticky naúčtován k tíži pasažéra. Děti ve věku 3-12 let platí 5 USD, děti do 3 let jsou bez poplatku.

Televize

V každé kajutě se nachází interaktivní televize, kde jsou k dispozici programy ze satelitních TV a vnitřní programy. Na obrazovce lze sledovat aktuální polohu lodi, důležité informace a záběry z průběhu plavby.

Zábava na lodi
Na palubě lodi je velmi pestrý program. Po celý den se organizují nejrůznější sportovní a zábavné akce, ve večerních hodinách je možné shlédnout různá kabaretní, divadelní a muzikálová představení. Podrobný rozpis programů všech aktivit a zábavy je k dispozici vždy den předem a je zobrazen na televizoru v každé kajutě. Široká vybavenost sportovním zařízením a rozmanitost sportovních možností je v konkrétní nabídce každé lodi. Většinou jsou to posilovna, tělocvična na aerobic, hřiště na badminton, volejbal, košíkovou, tenis a squash, běžecká dráha nebo golfový stimulátor. Všechny lodě jsou vybaveny i několika bazény. Není v nich povoleno potápění a v noci jsou uzavřeny.

Hlídání dětí

Hlídání dětí od 2 let je na všech lodích zajištěno. Jde o nadstandardní službu, která je placena (5 USD/hod.).

Výlety na pevnině

Turistická kancelář na lodi nabízí podrobné informace o destinacích, které se během plavby navštíví. Organizují se nejrůzněji poznávací, nákupní a odpočinkové výlety v místě přistání. Vybrané výlety lze zakoupit předem na palubě lodi. Den před návštěvou každého přístavu je uveden v denním programu čas zakotvení lodi, čas případného transferu do přístavu a čas návratu. Návrat je nutný nejméně 30 min. před plánovaným vyplutím lodi. Při výletech na pevninu si každý hradí nápoje, na plážích zapůjčení lehátek, slunečníků a ručníků nebo potřeb pro vodní sporty.

Vylodění

Poslední večer plavby jsou pasažérům do kajuty doručeny informace o vylodění, a informace k případnému celnímu a pasovému odbavení. Přiložena je zároveň faktura za čerpané služby. Pokud je účet hrazen v hotovosti je nutné se dostavit do recepce a účet vyrovnat. Při platbě platební kartou je částka automaticky odečtena, pasažér ji potvrdí svým podpisem. Tyž večer je nutné mít připravená zavazadla, která budou přemístěna do terminálu přístavu. Proto se doporučuje do příručního zavazadla si připravit pouze věci potřebné pro poslední noci na lodi.Ostatní
Společnost NCL se snaží svým pasažérům maximálně zpříjemnit pobyt na palubách svých lodí. Platí zde však některá pravidla, které je nutné dodržovat. Na palubách lodí NCL je zároveň je nutné respektovat především právní řád USA. 
Při prvním vstupu na palubu a při registraci se pas odevzdává a je vrácen po ukončení plavby. Tato formalita zjednodušuje proces s úředníky v každém přístavu. Sebou je nutné mít ještě jeden doklad totožnosti za účelem bezpečnostní kontroly v přístavech.
Maximální povolená váha zavazadla je 90 kg na osobu.
Při registraci je nutné mít sebou voucher opravňující ke vstupu na palubu.
Vzhledem k tomu, že se jednotlivé plavby uskutečňují i mimo evropskou unii, je nutný mít cestovní pas (minimální platnost šest měsíců po termínu plánovaného návratu). Všichni pasažéři musí mít rovněž turistická víza do všech zemí, které jsou obsaženy v itineráři plavby.
Kouření je povoleno pouze na otevřeném patře, na speciálně označených místech a v barech. Ostatní prostory jsou nekuřácké.
Jestliže používáte videokameru, není dovoleno filmovat živá zábavná představení.
Do restaurace, kde se servírují večeře, není možné vcházet v plážovém oblečení a bez bot.
Na všech lodích je k dispozici internet. Na vybraných lodích nebo v kajutách vyšší třídy má každý pasažér vlastní e-mailovou adresu, která je  mu sdělena při příchodu na loď.
Pomocí satelitního systému je k dispozici mobilní síť. Telefony však ztrácí signál v době, kde je loď zakotvena v přístavu.
Pro použití vlastních elektronických přístrojů na palubě lodi budete potřebovat speciální adaptér. Většina zásuvek je Made in USA.
Veškeré obchody na palubě lodi jsou duty free. Z toho důvodu jsou otevřeny pouze během plavby.

Orientační ceny na palubách lodí

Příplatek v nadstandardní restauraci: 10-15 USD
Hlídání dětí: 5 USD/hod.
Balená voda: 2,5 – 7 USD/litr
Rum, Tequila, Vodka, Bourbon, Scotch and Irish Whiskey, Gin: od 5,50 USD
Port and Sherry, Liqueurs: od 5,50 USD
Cognac: od 6,25 USD
Káva: 1,75 – 3 USD
Sklenka vína: od 5 USD
Pivo: od 3,95 USD
Míchané nápoje: od 7,95 USD
Soft Drinks: od 1,25 USD
Zmrzlina: 1 – 3,75 USD
Prádelna a čistírna: 1,5 – 3 USD/ks
Golfový simulátor: 15 USD/30 min.
Spinning: 10 USD/1 hod.
Kick box: 10 USD/1 hod.
Kadeřnické služby: od 20 USD
Masáže: 90 USD/hod.
Hodina jógy: 10 USD
Internet: 0,75 USD/1 min.
Satelitní telefon / fax: 4,95 – 15 USD/1 min.
Zapůjčení smokingu: 85 USD

Vízum
Pro plavby začínající a končící na území USA se zjednodušil cestovní režim zrušením vízové povinnosti pro naše občany. Pokud je však vízová povinnost pro vstup do jiných zemí, musí si je cestující zajistit předem. Naše cestovní kancelář je nápomocná při zajišťování víz do celého světa.
 
 
Destinace v oblasti


Apropos
(c) 2024   Webdesign InternetPro Factory